top of page

นัดหมายล่วงหน้าก่อนนำรถเข้ารับบริการซ่อม

Book an appointment today!

Call Center  คือบริการที่จะทำให้การนำรถเข้าซ่อม ของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น สะดวก สะบาย โดยท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ของเรา แล้วนัดหมายล่วงหน้าตามเวลาที่ท่านต้องการ  เพื่อจองคิวเข้าเช็คระยะ หรือ ซ่อมทั่วไป  และลดระยะเวลาในการรอคิวเข้าซ่อม 

นอกเหนือจากนั้นเรายังให้บริการโทรแจ้งเตือนท่าน ถึงกำหนดการเช็คระยะของรถโตโยต้าของท่านอีกด้วย

หรือหากท่านมีข้อสอบถามใดๆท่านสามารถติดต่อ Call Center ได้เช่นกัน

ศูนย์บริการซ่อมทั่วไป (สำนักงานใหญ่) เปิดทุกวัน

General service center now opens everyday at our Head Office

สาขาสนามบิน เปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ 08.00-17.00น.

Airport Branch opens Monday - Saturday  8am - 5pm

bottom of page