การดูแลสังเกตุอาการอันผิดปกติของรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญ โตโยต้าสกลนคร จึงพร้อมเสมอที่จะคอยช่วยเหลือท่านด้วยการบริการซ่อมที่มีคุณภาพสูง ด้วยศูนย์บริการคุณภาพระดับ 5 ดาว

Standard of quality service

รถยนต์จำเป็นต้องได้รับการตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ เพราะไม่ว่าจะดูแลรักษาอย่างดีเพียงใด หรือใช้งานน้อยแค่ไหน ชิ้นส่วนต่างๆ ภายในรถก็ย่อมสึกหรอลงตามกาลเวลา หรือระยะทางที่ใช้ในที่สุด แต่รถยนต์โตโยต้าจะสามารถทำงาน ได้ดีถึงขีดสุดของสมรรถนะ สร้างความสะดวกสบาย และปลอดภัยให้ไปอีกนานแสนนาน เพียงวันนี้หมั่นดูแลรักษานำรถเข้าตรวจเช็คตามระยะทางหรือระยะเวลา และเจาะจงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพ ปรับแต่งชิ้นส่วนต่างๆ หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอตามการใช้งานด้วยอะไหล่แท้ ณ ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน

ราคาขายที่ดีกว่า

Better Resale Value

แม้คุณจะมีเวลาน้อย แต่การเช็คระยะรถอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่ง จำเป็นเพราะชิ้นส่วนภายในรถยนต์ ย่อมมีอายุการใช้งาน  เพื่อคงไว้ซึ่งสมรรถนะและความปลอดภัยอย่างสูงสุดของ ทุกชีวิตในรถ จึงควรนำรถเข้าตรวจเช็คระยะทุก 10,000 กิโลเมตร หรือ   6 เดือน  แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  พร้อมเจาะจงเลือกใช้ น้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพและอะไหล่แท้จากโตโยต้า เพียงเท่านี้รถของคุณก็จะใช้งานได้นานขึ้นอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากสภาพรถดี ท่านก็สามารถเพิ่มมูลค่าราคาขายรถได้ดีเช่นกัน

บริษัทโตโยต้าสกลนครยังมีบริการเพิ่มเติมให้กับลูกค้า ในเขตุอำเภอเมืองอีกด้วย นั่นก็คือโตโยต้าสกลนคร โมบายล์ เซอร์วิส สำหรับกรณีรถของลูกค้าเกิดเหตุเสีย หรือขัดข้อง

ไม่สามารถนำรถเข้าศูนย์บริการได้ เพียงแค่ท่านติดต่อเข้ามาเราก็จะบริการท่านถึงที่

บริษัท โตโยต้าสกลนคร จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์และผลิตภัณฑ์โตโยต้าในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยให้การบริการในด้านการจำหน่ายรถยนต์ใหม่ อะไหล่แท้โตโยต้า และการบริการศูนย์บริการในเขตจังหวัดสกลนคร

Toyota Sakon Nakhon Co.,Ltd. is an authorized TOYOTA dealer in Thailand. We supply our customers with the best possible services which includes Toyota vehicles and genuine parts. 

About us

Service offer

Service interval

Call center

© 2015 TOYOTA Sakon Nakhon Co.,Ltd. All rights reserved. Terms of Use Privacy policy