top of page

Are you ready to be a part of our team?

คุณพร้อมหรือยังที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโตโยต้าสกลนคร

โตโยต้าสกลนครพร้อมให้โอกาศทุกท่าน ในการการพัฒนาฝีมือ ทักษะ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ภายใต้หลัก “โตโยต้า เวย์” หรือ วิถีแห่งโตโยต้า  

Challenge

Kaizen

Kenchi Kenbutsu

Respect

Teamwork

The foundations of Constant improvement

หลักการปรับปรุงอย่างไม่หยุดนิ่ง

คือการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง คอยหาแนวทางหรือวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ หรือแก้ไขข้อบกพร่อง โดยการทำงานเป็นทีม หรือ พึ่งตนเองเพื่อหาคำตอบและวิธีแก้ไข ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อท่านได้กรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้วท่านสามารถยื่น ใบสมัครได้ที่โตโยต้าสกลนคร สำนักงานใหญ่ ติดต่อแผนกบุคคล และ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

042-712888 หรือ 042-711115

ติดต่อกับใคร?

Who to contact?

Download and fill in the job application form now

Schedule an interview

นัดคิวสอบสัมภาษณ์

หลังจากที่ท่านได้ทำการติดต่อเข้ามาแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะแจ้งกลับไปให้ท่านทราบ เกี่ยว วัน เวลา และ สถานที่ การสอบสัมภาษณ์สมัครงาน 

ดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่นี่

Job listing

Current

Last updated 22 July 2015

ตำแหน่งเปิดรับสมัครงาน

ข้อมูลปรับปรุง 22 กรกฎาคม 2558

คุณสมบัติของพนักงานขาย

 

 • มีความสามารถในการขาย

 • Service mind หรือรักการบริการ

 • สามารถเรียนรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษ

 • ไม่มีประวัติการกระทำผิดทางแพ่งหรืออาญา

 • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)

 • หากสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

 • มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติของพนักงานธุรการทั่วไป

 

 • มีความสามารถในการขาย

 • Service mind หรือรักการบริการ

 • สามารถเรียนรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษ

 • ไม่มีประวัติการกระทำผิดทางแพ่งหรืออาญา

 • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)

 • หากสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

 • มีประสบการณ์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติของพนักงานขาย

 

 • มีความสามารถในการขาย

 • Service mind หรือรักการบริการ

 • สามารถเรียนรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษ

 • ไม่มีประวัติการกระทำผิดทางแพ่งหรืออาญา

 • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)

 • หากสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

 • มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติของพนักงานบัญชี

 

 • มีความสามารถในการขาย

 • Service mind หรือรักการบริการ

 • สามารถเรียนรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษ

 • ไม่มีประวัติการกระทำผิดทางแพ่งหรืออาญา

 • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)

 • หากสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

 • มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

bottom of page